Nové správy


Testovanie 9-2022

Testovanie deviatákov

Kliknite sem


Oznámenie

Rozhodnutie KŠ 01.2.2022

Kliknite sem

Oznámenie

Rozhodnutie KŠ 25.01.2022

Kliknite sem

Oznámenie

Žiaci sa vrátia do škôl
v plánovanom termíne 10. januára.

Kliknite sem

Vyhlásenie

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Kliknite sem
Do pozornosti

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kliknite sem

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA

Formulár

Kliknite sem


Formulár

Čestné vyhlásenie

Kliknite sem
Oznámenie

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy

Kliknite semŽiakov


Pedagógov


Rokov školy


Súťažných výsledkov