Nové správy


Oznámenie

Žiaci sa vrátia do škôl
v plánovanom termíne 10. januára.

Kliknite sem
Vyhlásenie

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Kliknite sem


Do pozornosti

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kliknite sem

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA

Formulár

Kliknite sem

Formulár

Čestné vyhlásenie

Kliknite sem

Oznámenie

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy

Kliknite sem

Žiakov


Pedagógov


Rokov školy


Súťažných výsledkov