Nové správy


Rozhodnutie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Kliknite sem

Formulár

Česté vyhlásenie 8/a

Kliknite sem
Rozhodnutie

Návrat do škôly od 12.04.2021.

Kliknite sem
Formulár

Česté vyhlásenie

Kliknite sem

OZNÁMENIE

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vzdelávacia činnosť na ZŠ Jánosa Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch od 12. apríla 2021 pokračuje nasledovne:

  • 1-4 obnova školského vyučovania
  • 5-9 dištančné vyučovanie.
Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie naďalej preberajú/odovzdávajú úlohy ako doteraz. Tí žiaci, ktorí sa nemôžu zúčastniť na online vyučovaní, dostanú a posielajú vypracované úlohy, pracovné listy a materiály emailom.


OZNÁMENIE

Pokyny k polročnému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021

Kliknite sem

Informácia

Plán na návrat detí do škôl

Kliknite sem
Návrat do škôl 2021

Návrat do škôl 2021

Kliknite sem

Rozhodnutie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o "Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021"

Kliknite sem
Usmernenie

K opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť"

Kliknite sem
Oznam

o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

Kliknite sem

Vyhlásenie

zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Kliknite sem
Vyhlásenie

návštevníka školy o bezinfekčnosti

Kliknite sem
Vyhlásenie

Zamestnanca školy o bezinfekčnosti

Kliknite sem

Informácie o testovaní

 

Kliknite sem
Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

 

Kliknite sem
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

 

Kliknite sem

Oznámenie

 

Kliknite sem
Figyelem

Oznámenie!

Nové formuláre pre návštevu školy:

pre žiakov

pre návštevníkov
Pravidlá nosenia rúšok na školách

Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby. Táto dezinformácia môže vzniknúť z pocitu nedostatku vzduchu spojeného s nezvykom nosenia tvárového rúška. Jednorazové i plátenné masky sú porézne, čo umožňuje normálne dýchacie funkcie ...

Kliknite sem


Žiakov


Pedagógov


Rokov školy


Súťažných výsledkov